Tweehonderdvijftien vergunningenprocedures voor de aanleg van de vijfde baan op Schiphol... om maar iets te noemen. Nijmeijer & Mocking Milieuadvies is specialist op het gebied van milieuvergunningen en alles wat daar bij komt kijken.
Van het inventariseren van de benodigde vergunningen tot het einde van een eventuele beroepsprocedure is een lange weg. Dit hele traject kan aan ons worden toevertrouwd, maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen ons een gedeelte te laten verzorgen.