RandstadRail is een hoogwaardig netwerk van openbaar vervoer verbindingen tussen de stadscentra van Den Haag, Rotterdam en Zoetermeer. Medio 2006 moeten de eerste light rail voertuigen gaan rijden.

Voor het grootste gedeelte zal gebruik worden gemaakt van bestaand spoor: de Zoetermeer Stadslijn, de Hofpleinlijn en de tracé’s van de lijnen 3 en 6 in Den Haag. Deze bestaande verbindingen worden omgebouwd en gekoppeld aan het lokale tram- c.q. metronet. Geheel nieuwe rail voorzieningen worden gebouwd in de wijk Oosterheem in Zoetermeer, in het Beatrixkwartier en de Apeldoornselaan in Den Haag.

Zowel voor het veranderen van de bestaande lijnen als voor de nog te realiseren gedeelten van het netwerk moet een groot aantal vergunningenprocedures worden doorlopen.

Het project RandstadRail bestaat uit verschillende projectonderdelen. In opdracht van de Algemeen Projectmanager RandstadRail, ir. K.E. Heijers, heeft Nijmeijer & Mocking Milieuadvies bij 3 projectonderdelen de vergunningenorganisatie doorgelicht. Het doel hiervan was het beoordelen van de vergunningensituatie (met name ten aanzien van compleetheid en mogelijke risico’s).

De analyse heeft geleid tot een duidelijk beeld van de stand van zaken en heeft enkele nuttige aanbevelingen opgeleverd ter verbetering van de vergunningenorganisatie.