Nijmeijer & Mocking is huisadviseur van de Van Dalen Groep (www.vandalenmetaal.nl). De Van Dalen Groep is al meer dan 50 jaar actief in de metaalrecycling-industrie. In Nederland omvat de groep 10 industriële locaties; op dit moment is Nijmeijer & Mocking voor 7 van deze bedrijven actief. Daarbij heeft zij te maken met de provinciebesturen van Gelderland, Zuid-Holland en Utrecht.

Van Dalen exploiteert diverse shredderinstallaties (ten behoeve van de verwerking van autowrakken) en schrootscharen. Via een aantal stappen (inzameling, scheiding/sortering en bewerking) wordt schroot geschikt gemaakt voor hergebruik.

De metaalrecyclingbranche heeft de afgelopen jaren heeft steeds meer en steeds vaker te maken gekregen met de uitgebreide wet- en regelgeving op milieugebied. Denk alleen al aan de diverse vergunningenprocedures, het Besluit beheer autowrakken, de Nederlandse Emissierichtlijnen (NER), de Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB) en het Besluit detectie radioactief besmet schroot. De belangrijkste milieuaspecten zijn geluid, luchtverontreiniging (met name stofemissie), energieverbruik en veiligheid (brand- en explosiegevaar).