U bent druk bezig met uw dagelijkse bedrijfsvoering en dan telkens die milieu-rompslomp er tussen door... er moet gewerkt worden! Nijmeijer & Mocking Milieuadvies kan u de milieuzaken uit handen nemen en er voor zorgen dat u zich met uw eigen core-business kunt bezighouden.
Onze inzet wordt aangepast aan uw wensen (onder- c.q. overcapaciteit wordt voorkomen) en bovendien bent u verzekerd van een deskundige aanpak. Zo kunt u adequaat op handhavingsacties door het bevoegd gezag reageren.