Nijmeijer & Mocking is huisadviseur voor diverse asfaltproductiebedrijven. In de afgelopen tijd heeft zij vergunningenprocedures begeleid voor de asfaltcentrales in Den Haag (waar behalve een asfaltcentrale ook een betoncentrale is gevestigd), Bergen op Zoom en Rotterdam. Op dit moment wordt gewerkt aan de aanvraag om revisievergunning Wet milieubeheer voor de asfaltcentrale in Stein.

Daarnaast is Nijmeijer & Mocking betrokken bij het onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van asfaltpuin (Bouwstoffenbesluit).

Wat betreft de milieuregelgeving heeft de asfaltbranche vooral te maken met de besluiten op het gebied van lucht (Nederlandse emissierichtlijnen), energie (MJA) en afvalstoffen. Relevante milieuaspecten in deze bedrijfstak zijn geluid, luchtverontreiniging (geur, stofemissie) en transportbewegingen (aan- en afvoer van materiaal).